”Seisoen pöydällä lasi kädessä”

”75 tyttötynkää on taas ilmoittautunut haluawansa ylioppilaiksi! Nyt saa kapakkapuolue yliopistossa lisäkseen uusia woimia, ja tulee kai sen asema yhä enenewien naisylioppilasten awulla taatusti woitolle. Kello 2 jälkeen saadaan nyt nähdä walkolakkisia kassapäitä tulwailewan ylioppilastaloon janoansa sammuttamaan. Kerrotaan erään naismaisterin wiime maisteriwihkijäisissä, seisoen pöydällä lasi kädessä, pitäneen puheita ihastuneille miestowereilleen. Mikähän nyt seuraava aste? – Onhan jo olemassa raittiusseura miespuolisia ylioppilaita warten. Otetaankohan siihen naisylioppilaitakin jäseniksi? Ellei, niin järjestäkää Herran nimessä pian Raittiusseura naisylioppilaita warten. Muuten kapakkaelämä Ylioppilastalossa ei lopu ikänään. – Ääni syvistä riveistä.”

Pohjalaisen yleisönosaston kirjoittaja ilmaisi 5.5.1896 huolensa opiskelevien naisten alkoholin käytöstä. Mahdollisia maailmoja maalaavat kysymykset (”Mikähän nyt seuraava aste?”) ja huoli kapakkaelämästä kärjistyivät muistelukseen eräästä naismaisterista, joka vuoden 1894 promootiossa oli pitänyt puhetta pöydällä seisten. Ilmeisesti tällä viitattiin Tekla Hultiniin, tulevaan toimittajaan, filosofian tohtoriin ja poliitikkoon, jonka Päivälehti oli 1.6.1894 uutisoinut pitäneen puheen promootiojuhlien aikana.

Päivälehti oli tuoreeltaan uutisoinut maisteripromootiosta 1894, että Tekla Hultin piti siellä puheen. ”Laakereita, viiniä ja naisia!” tuumi lehti, mutta promootiokuvaus ei maalaillut sellaista rappion uhkaa kuin 1896 mielipidekirjoitus Pohjalaisessa. Hultinin äiti oli saanut käsiinsä mielipidekirjoituksen ja lähettänyt sen tyttärelleen, ja ilmeisesti tarina kierteli muutenkin – näin on ainakin ymmärrettävä Venla Kiisken tutkimusta Tekla Hultin, poliitikko (Jyväskylän yliopisto 1978, s. 44 https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/66364). Hultin sai vielä myöhemmin, vaalikampanjan aikana, kuulla huhuja, että oli altis nostamaan ”champagne-lasia” (Kiiski 1978, s. 164)

Väärin juhlittu? Kiisken mukaan Tekla Hultin jätti myöhemmin tohtoripromootion väliin, mutta muuten hän jatkoi näkyvissä yhteiskunnallisissa tehtävissä lannistumatta. Promootioajat olivat vasta alkua.

Tekla Hultinista myös esim. https://375humanistia.helsinki.fi/humanistit/tekla-hultin

FT Reetta Hännisen tutkimushankkeesta saamme lähivuosina lisätietoa Hultinin elämästä ja toiminnasta. https://www.hssaatio.fi/apurahat/ainoa-ja-ensimmainen-tekla-hultin-1864-1943/

Ebba Stenbock – i maktspelets skugga

”Så här skriver man god populär historia”, Peter A Sjögren i Min läsning 16 sept 2022.

Anna Möller-Sibelius i Vasabladet 16 sept 2022: ”…genom hennes fokus på en kvinnas liv och beskrivning av de politiska motsättningarna tillsammans med sådant som bröllopsfirande, förlossningar, barnskötsel, … och brevskrivning blir helheten ny.” Möller-Sibelius uppskattar också ”smidig svensk översättning av Heidi Granqvist”.

#EbbaStenbock på Bokmässan i Åbo:
sön 2.10 kl. 12.45-13.00 Ebba Stenbock i maktspelets skugga. Doc. Ann-Catrin Östman intervjuar. Jukola

#EbbaStenbock på Bokmässan i Helsingfors:
lör 29.10 kl. 10.30-11.00 Kraftfulla kvinnor och komplicerade män, eller hur var det?, Fiskehamnen/Kalasatama
sön 30.10 kl. 15.30-16.00 Ebba Stenbock och kungliga intriger på Åbo slott, Blåbärslandet/Mustikkamaa

I den här biografin möter vi Ebba Stenbock som dotter, syster, maka och mor i en politiskt turbulent tid. Kampen om den svenska kronan rasar för fullt och Ebba Stenbock, med starka band till sin mäktiga adelssläkt, blir plötsligt änka efter ståthållaren Klas Fleming. När sammandrabbningen i Åbo är ett faktum hösten 1597 väljer hon att försvara sin mans ära mot sin egen kusin, hertig Karl. Den utdragna maktkampen får tragiska följder för många familjer, inte minst för Ebba och hennes barn.

I september 1597 befinner sig Ebba Stenbock på Åbo slott, mitt i stormens öga, när en väpnad sammandrabbning mellan hertig Karl och kung Sigismund inte längre går att undvika. Ebbas make, den fruktade Klas Fleming, har alltid varit kungen trogen och Ebba är lojal med sin man. Kommer kungens hjälptrupper att hinna fram innan hertigens soldater stormar slottet? Eller kan Ebbas inflytelserika syster, änkedrottningen Katarina, komma till hjälp? Ebba går inte ostraffad ur kampen, men det hårdaste straffet tilldelas hennes unge son.

Historikern Anu Lahtinen lägger ett omsorgsfullt pussel där källmaterialet ger oss inblickar i Ebba Stenbocks vardag och livet som adelskvinna i 1500-talets svenska rike. Trots att Ebba drabbades av svåra motgångar, och sjukdomar och död utgjorde ett ständigt hot, fanns det också många glädjeämnen. Brevväxlingen med hennes systrar visar att de kvinnliga släktingarna stödde varandra och hjälptes åt vid födslar och under barnsängstiden, och att festliga tillfällen som bröllop och dop samlade släkten. Systrarna utbytte också praktiska råd som gällde skötseln av slott och gårdar.

Pia Ingström skrev i HBL 19.12.2021: ”… en fantasieggande tidsbild med elände och en del ståt, vardag och krig, mycket brevskrivande, resor mellan slott i Sverige och dess östra rikshalva Finland. Nöjesläsaren kan fritt fylla på med känslor, det finns plats mellan raderna.”

Anu Lahtinen (f. 1975) är biträdande professor i Finlands och Nordens historia vid Helsingfors universitet. Hon är expert på 1500-talets historia och har publicerat ett flertal böcker och artiklar om kvinnornas roll i historien.

Pressmeddeldande med bilder: https://www.epressi.com/tiedotteet/historia/ny-bok-ebba-stenbock-ett-liv-i-maktspelets-skugga.html

Peter A. Sjögrens recension: ”Framlyft ur skuggan”, Min läsning 16.9.2022, https://minlasning.blog/2022/09/16/framlyft-ur-skuggan

Recensionsexemplar och intervjuförfrågningar: försäljningskoordinator Hanna Riska, hanna.riska@sls.fi eller +358 40 558 2096.

Anu Lahtinen
Ebba Stenbock
I maktspelet skugga
Cirkapris 25 euro
ISBN 978-951-583-563-5
206 s., inbunden
Omslag: Antti Pokela
Översättning: Heidi Granqvist
Utges i Sverige i samarbete med Appell Förlag

Boken hos SLS: http://sls.fi/sv/utgivning/ebba-stenbock

Boken hos Appell Förlag: https://appellforlag.se/bok/ebba-stenbock/

Originalet på finska hos Atena: https://atena.fi/kirjat/ebba-kuningattaren-sisar